HAND-MADE
Anneke Hopman
Nederlandse Gebarentaal (NGT)

De Nederlandse Gebarentaal is een volledige zelf ontstane taal, en doet niet onder voor ander gesproken talen.
Het bezit over een eigen Grammatica, zoals vervoegingen, congruentie en tijdsaspecten.
Alles kan in deze taal worden uitgedrukt, en indien de gebaren niet aanwezig, is het met enige creativiteit eveneens duidelijk te maken.
Immers, hoe leg je een Eskimo uit wat een kameel is? Er zijn altijd niet veel voorkomende voorwerpen in een cultuur waar er mocht dit zich
ter zake doen, een woord voor gevonden moet worden. Zo ook in de NGT.